torsdag 10 mars 2011

Snigel.Ja alltså. Jag är ungefär lika säker på det här som vad en upptäckande snigel är när den har gått vilse i ett saltkar.

The quick brown fox jumps over the lazy fox.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar