onsdag 1 april 2009

Jag märker hur jag brusar upp vs. är det jag som är lättpåverkad?

De senaste dagarna har jag reagerat så starkt på vissa saker framför lärare på skolan agerar och säger.

Exempel ett är hur en manlig lärare vid en lektion om ergonomi uttrycker sig, enligt mig, fel. Varför kvinnor har mer problem i axlar och rygg än vad män har. Han tyckte det var för att det är ju kvinnor som städar, sådana yrken behöver ju inte män hålla på med.

Exempel två är när vi fyller i en enkät på internet över ungdomars vanor och hur vi upplever vår kommun. En anonym undersökning som bland annat handlar om skolan och programmet vi går på. Då går den i det här fallet läraren runt och läser vad vi har valt för svarsalternativ.

Är det bara jag som är löjlig, eller har jag rätt att bli arg?

1 kommentar: