lördag 14 april 2012

Som sagt, det blev ingen strejk, MEN:

Det blev ingen strejk, istället kom dom fram till bra saker, Handels och Svensk Handel. Så här skriver dom på handels hemsida:

 • Lägstalönerna höjs med 568 kronor/månad (3,42 kronor/timme).
 • För dig som är heltidsanställd med minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betald semesterdag minst 1.075 kronor vid fyllda 18 år och 1.272 kronor med tre-års branschvana.
 • En gemensam ambition är att öka andelen heltidsanställningar inom branschen.
 • Turordningsregler, i enlighet med LAS, ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar.
 • Begränsning av visstidsanställningar och förbättrad anställningstrygghet genom att kvalifikationstiden vid övergång från visstidsanställning till tillsvidareanställning begränsas till högst 1 år.
 • Tiden för provanställning förlängs med 2 månader från 6 till 8 månader.
 • Regler för yrkespraktik där skola och arbetsliv länkas samman och endast företag med kollektivavtal tar emot praktikanter.

 • Löneökningar med 665 kronor/månad och heltidsanställd varav 366 kronor fördelas generellt och 299 kronor lokalt. (Motsvarar 3,82 kronor/timme varav 2,10 kronor/timme generellt och 1,72 lokalt).
 • Lägstalönerna höjs med 532 kronor/månad (3,06 kronor/timme).
 • För dig med minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betald semesterdag minst 1.085 kronor vid fyllda 18 år och 1.280 kronor vid fyllda 21 år.
 • Ny paragraf i avtalet som bringar ordning och reda vid anlitande av bemanningsföretag och att enbart bemanningsföretag med kollektivavtal får användas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar